VietNam Designer Group

Chụp ảnh nghệ thuật tại phim trường – Ms.Thanh Nga

0

 

THÔNG TIN DỰ ÁN 

 

Tên khách hàng: Ms.Thanh Nga

Hình thức: chụp tại phim trường

Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

Chi phí dự tính: 1 – 2 triệu

Xử lý hậu kỳ:  Phức tạp

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!